- Ver stolte av dykk sjølve, og ver gode med dei rundt dykk