Fleire i Målrørsla har reagert på den nye læreplanen

foto