Inviterer turfolk til å bruke skogsvegane i Bigsetlia

foto