Kultur

Inviterer turfolk til å bruke skogsvegane i Bigsetlia

foto
Bigset Skogsveglag set pris på at skogsvegane i Bigsetlia vert brukte, men oppmodar også om at turgåarar kjem i hug dei som skal vedlkehalde vegen ved å vippse dei nokre kroner i ny og ne. Foto: Johs Klungsøyr