Tamilsk kultursenter 20 år: – Eit flott døme på korleis leve i lag