foto
KRUSIFIKS: Krusifikset, ei framstilling av Kristus festa til korset, fortel om lideing og Jesu død på korset. Eit nakent kors er derimot eit symbol som skal fortel om Jesu oppstanding. Foto: Berit Roald / NTB

Mange versjonar av påske