KRUSIFIKS: Krusifikset, ei framstilling av Kristus festa til korset, fortel om lideing og Jesu død på korset. Eit nakent kors er derimot eit symbol som skal fortel om Jesu oppstanding. Foto: Berit Roald / NTB

Mange versjonar av påske

Påska er ei nesten universell høgtid, som har følgt menneska opp gjennom historia. Dei ytre formene varierer, men kjernen har vore den same i tusenvis av år: Feiringa av nytt liv, oppstått etter døden.