Fekk pris for prosjekt som skal motarbeide utanforskap