Eigedomsskatt

Til formannskapet, kommunestyret eller ordfører i Ulstein kommune

Urimelig: Å kreve inn eiendomsskatt for et helt år på under fem måneder er helt urimelig, skriver Gerd Bang Brevik i dette innlegget. illustrasjonsfoto  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Meiningar

Som jeg skrev i Vikebladet den 4/12-18 siterte jeg bl.a. hva Loven om eiendomsskatt sier. Eiendomsskatten for 2018 ble sendt ut i 2 avdrag, med forfall 5. sept. og 15. des.

I mitt innlegg mente jeg at det var urimelig å kreve inn hele årsskatten på under 5 mnd. Jeg håpte at noen av dere ovennevnte kunne svare, men det skjedde ikke.

Vel, jeg skal sitere noen flere paragrafer så dere har noe mer å gå på.

Men først litt om hva eiendomsskatten er:

Eiendomsskatten er en objektsskatt. Det vil si at skatten kun bestemmes ut fra det objektet som beskattes, og ikke ut ifra forhold knyttet til skattyteren eller hvilken nytte skattyteren har av objektet. Skattyteren er normalt eier av eiendommen. Det har ingen betydning for størrelsen på eiendomsskatten om eieren har god eller dårlig økonomi.

I KS sin veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatten, desember 2009, (utarbeidd av adv. Gry Brandshaug Dale) står det:

§ 28: Lov om eiendomsskatt, endra ved lov av 6. juni – 76 nr. 29:

«Gjer særlege grunnar at det kan verte særs urimeleg om heile skatten var innkrevd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av Formannskapet.»

«Særs urimeleg» er bl.a. at heile skatten kreves inn siste halvdel av året, i dette tilfellet under 6 mnd. (august – desember)

Bestemmelsen om betalingsutsettelse/nedsettelse av formue- og inntektsskatt følges av § 15–1. De samme hensyn som uttales i forhold til denne, vil også gjøre seg gjeldende i forhold til eiendomsskatten; sviktende økonomi grunna sykdom, permitteringer, ulykke o.l.

Her viser også § 25 at kommunen kan gi utsettelse av innbetalingen.

I mitt innlegg av 4/12-18 mente jeg at en ettergivelse av siste krav (med forfall 15/12) kunne kommunen gjøre, bl.a. siden det var like før jul. Men nei, det kom ikke svar engang.

Siden eiendomsskatten er absolutt, kan det være fare for kommende tvangsauksjoner grunnet manglende betaling. Dette kan vel ikke være meninga?

Til slutt: Jeg henstiller til både Formannskapet og kommunestyret at dere tenker over eventuelle konsekvenser et vedtak dere gjør vil få for folket.

Når det gjaldt eiendomsskatten var det ingen konsekvenser. Her var det bare snakk om hvor mye mer vi (kommunen) kunne få inn.

For 2019 bør skatten komme tidlig på året slik at skattyter lettere kan planlegge sine utgifter utover hele året.

Vi vet at kommunen har høy gjeld og sliter med å få endene til å møtes, men det gjør også de fleste innbyggerne i Vik også. Derfor, å vedta eiendomsskatt, den mest usosiale skatt som finnes, for så å kreve inn hele skatten på under 6 mnd. må sies å være «særs urimeleg».

Håper dere folkevalgte – én av dere, kan komme med et motsvar/forsvar denne gang.