Nye næringar, høgare utdanning og statlege arbeidsplassar til Ulstein med Venstre

foto