Eg tykkjer eg høyrer sukket frå mange heimar

foto