Raseringa av vidaregåande skule i Møre og Romsdal fylkeskommune må ta slutt

foto