Etter regionrådet sin konferanse i Ålesund torsdag, der ordførarar, rådmenn og formannskapsmedlemmer frå alle dei 19 medlemskommunane tok del, har debatten om kommunesamanslåing skote ny fart. Spørsmålet no er ikkje om det vert samanslåing, men kven som skal slåast saman med kven.

Kva meiner du? I Vekespørsmålet denne gong spør vi: Kven bør gå saman i ei ny storkommune på Søre?