Har det nokon gong vore vurdert å måle dei i ein annan farge?

foto