Vindkraft til havs – ute av auge - ute av sinn?

foto