Sju kvardagsråd i koronaens tid

foto
Mariette E. Gjerde, Ergoterapeut og styremedlem i Norsk ergoterapeut forbund