Karsten Warholm leverer på eit nesten uverkeleg nivå

foto