Sjøtransport i Møre og Romsdal må prioriteres!

foto