Den siste veka har eg blitt råka av ei tåpeleg julestress-psykose