Eg tilstår at eg syns det er litt i overkant

foto