Det tek berre nokre sekund å køyre gjennom bygda Matre