Kommunestyret i Ulstein vedtok torsdag at de skal være rause med Hareid. NAV Ulstein og NAV Hareid skal slås sammen, og de skal samlokaliseres på Hareid. Altså NAV-kontoret i Ulstein legges ned. (Du kan se kommunestyremøtet på YouTube).

Men er det virkelig slik at det er Hareid som trenger raushet? Har ikke politikerne i Ulstein først og fremst ansvar for innbyggerne i Ulstein?  Burde ikke kommunestyret i Ulstein heller være rause med brukerne av NAV i Ulstein?

De aller fleste av oss vil på ett eller annet tidspunkt i livet måtte forholde oss til NAV. Det er gjennom NAV vi får både pensjon og fødselspenger. Det er de som skal hjelpe oss om vi blir sykmeldt eller arbeidsledig. Det er NAV vi må henvende oss til om vi trenger sosialhjelp, bostøtte og nødhjelp.

De fleste av oss har både tilgang til internett og telefon. De fleste av oss klarer å fylle ut skjemaer på nettet og vi klarer til og med  å få snakke med rette vedkommende på telefon. Må vi på møte hos NAV så har de fleste av oss egen bil vi kan bruke til å kjøre dit, eller vi har penger til bussbilett og vi har god nok fysikk til å ta bussen. Men noen har ikke penger til å betale for hverken internett, telefon, bil eller bussbilett. Noen av oss trenger hjelp til å fylle ut skjemaer enten det er fordi man er usikker på hva man skal skrive, eller det er fordi man ikke klarer å lese hva som står på skjemaet. Det er spesielt for disse det er viktig at NAV er tilgjengelig.

Vi er også midt i en tid der stadig flere vil miste jobben og det er også flere som trenger hjelp til å finne praksisplasser og har vbehov for annen hjelp til å komme videre. Da er det svært viktig at det er nærhet mellom NAV, brukerne og andre samarbeidspartnere. I Ulstein bor det nesten dobbelt så mange folk som i Hareid, og det er også desidert flest bedrifter her. Det har derfor aldri vært større etterspørsel etter NAV sine tjenester.

Fra sakspapirene kan jeg ikke se at det er gjort grundige nok vurdering av konsekvensene. Det er ingen ting som tilsier at brukerne på noen måte vil få bedre tjenester som resultat av denne sammenslåingen. Dette er slett politisk arbeid. Spesielt skamfult synes jeg det var da det bare var Hanne Notøy i Arbeiderpartiet som sammen med Venstre og Høyre gikk i mot sammenslåingen. Jeg tror at kommunestyret har glemt hvem de representerer, og håper de finner en måte å behandle denne saken på nytt. Det er lov å vende om i tide.

Aina M. H. Hauge, Ulsteinvik