Landbasert vindkraft er ikkje løysinga for vår region

foto