Kampen om den fremtidige kryssing av Romsdalsfjorden blir stadig kvassere og stadig flere har begynt å våkne og advarer nå mot Møreaksen som nå går under klengenavnet «galskapen»

Selv statsministeren har også kommet på banen og uttalt at nå er toget gått. Etter at Frank Sve fra Frp stod frem og innrømmet at han hadde tatt feil og nå står frem for å få en utredning av Romsdalsaksen, ble det enda mer fart i saken.

Man må få lov til å stille spørsmålet: Er de som har vedtatt å bygge Møreaksen virkelig klar over hva de har satt i gang? Er de virkelig klar over hva dette vil innebære for fylket vårt og hvilke konsekvenser det kan få for den fremtidige samferdselspolitikken her i fylket.

Initiativtakerne bak Møreaksen kan dette med politisk spill. De har bevisst bare markedsført prisen på Tautratunnelen og Julsundbrua som i dag er definisjonen på Møreaksen og hevder dette kan bygges for 14 mrd kroner. Men man kan jo ikke kjøre til Molde dersom bare Møreaksen skal bygges. Her ligger et like kostbart veisystem både foran og bak Møreaksen skal man komme seg frem, og til hvilken pris? De vil helst gjerne starte opp allerede i morgen før de øvrige traseene er klare.

Det er tilgangen til et større arbeidsmarked som har vært det gjentakende hovedargumentet for å bygge Møreaksen. Hvor stort potensiale som ligger i denne muligheten er nok sterkt overdrevet og man kan jo spørre seg hvem som ser seg råd til å pendle med bompengekostnader på nærmere ett tusen kroner. Molde har allerede besluttet å innføre bompenger på strekningen Lønset – Hjelset, der det nye sykehuset skal ligge og dette er bare begynnelsen. Dersom man innfører dette gradvis vil man kanskje kunne venne seg til det etter hvert?

Dersom våre politiske myndigheter nå virkelig tar sjansen på å sette i gang gigantprosjektet Møreaksen, kan dette sette en bremsekloss for all fremtidig samferdselsarbeid i mange tiår fremover. Ikke minst på vedlikeholdssiden der man allerede har et etterslep på flere milliarder. Og med en fylkeskasse som er bunnskrapt og nærmer seg konkurs i ordets rette forstand, ser dette ikke så lystig ut fremover.

En utredning av Romsdalsaksen må ikke forsinke Hafast, skriver Pål Aarsæter fra Skodje. Utredning av Romsdalsaksen kan nettopp være med å berge Hafast slik at vi kan komme i gang tidligere, da vi kan risikere at Møreaksen sluker alle midler i uoverskuelig fremtid.

Årets samferdselsbudsjett for investeringer på veifronten ligger på rundt 20 milliarder. Å bygge Møreaksen slik som moldenserne ser for seg dette, vil kreve nærmere 40 milliarder! Det er så hinsides all sunn fornuft at konkurrentene på veipenger nede på Østlandet bare rister på hodet. Og enda verre blir det når et av argumentene er å få fastlandsforbindelse til to små øysamfunn på henholdsvis 2000 og 3000 innbyggere.

Initiativtagerne bak Romsdalsaksen har med uavhengig eksperthjelp regnet ut at Romsdalsaksen kan bygges minst 5 milliarder rimeligere. I tillegg har man fått vite at drifts og vedlikeholdskostnader blir ca. kr. 500.000 rimeligere pr dag enn Møreaksen, noe som over en 30 års periode gir en innsparing på svimlende 5,5 milliarder! Dette basert på tall oppgitt fra Statens Vegvesen.

Romsdalsaksen planlegges med færrest mulig tunneler og med en oversjøisk løsning som vil gi en panoramisk kjøreopplevelse. Møreaksen planlegges med hele 50 km tunneler hvorav 16 km skal gå dypt under havoverflaten, til tross for at Statens Vegvesen sentralt fraråder dette og sier at undersjøisk tunnel er siste løsning der det ikke finnes alternativer.

Den siste tiden har også en samlet transportnæring også stått frem og anbefalt Romsdalsaksen.

Våre politikere har for lengst gjort det klart at fremtidige riksveitraseer skal gå utenom tettsteder og uten rundkjøringer for å spare både samfunnet og miljøet.

Romsdalsaksen vil benytte en del av den eksisterende Eksportvegen og prioriterer den korteste veien når man skal kjøre Fergefri E39 nordover der vår nye stolthet, Tresfjordbrua er en del av dette sambandet.

Romsdalsaksen vil også gjøre Nordmøre med Kristiansund «landfast» og gi den største nytteeffekt for hele fylket sett under ett.

Man kan bli litt forundret over at det ikke har vært større engasjement her på Søre i dette spørsmålet for det angår jo vår region mye mer enn folk flest er klar over.

Utredning av Romsdalsaksen er nå i ferd med å bli et folkekrav der underskriftsaksjonen på nettet nå nærmer seg 5000 signaturer.

Det er fortsatt ikke for sent å snu!!

Tormod Hegvik,

Støttespiller for Romsdalsaksen