6. august 1945 slapp USA en atombombe over Hiroshima, 9. august over Nagasaki. Japan hadde på den tiden bedt om fredsforhandlinger, og atombombene kunne vært unngått. Og konsekvensene var, som kjent, forferdelige.

G7 – toppmøtet ble holdt 19–21 mai 2023. Ledere av de sju viktigste industri nasjonene var samlet i Hiroshima, et symboltungt sted. Japans statsminister Kishida hadde valgt Hiroshima som sted for møtet for å styrke diskusjonene slik at vi kan levere et sterkt budskap for å realisere en verden uten atomvåpen.

FN har vedtatt atomvåpenforbud, men NATO-land og atomvåpenland har ikke skrevet under. Det har heller ikke Norge. Nei til atomvåpen samarbeidet med en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner om krav til møtet om at atomvåpenlandene måtte erkjenne skadene atomvåpen har hatt på mennesker og miljø, og utvetydig fordømmer alle trusler om bruk av atomvåpen.

Og forhandlinger for å oppnå fullstendig avskaffelse av atomvåpen før 2045. G7 må samarbeide med landene som har tiltrådt FNs atomvåpenforbud.

Av G7 landene besitter tre stater atomvåpen, USA, Frankrike og Storbritannia, to har atomvåpen på sine territorier, Tyskland og Italia, to er såkalte paraplystater som ønsker å bli forsvart med atomvåpen, Japan og Canada.

Brasils nyvalgte president Lula da Silva sier at Brasil nå vil ratifisere FNs atomvåpenforbud. Det er på tide at Norge gjør det samme.