- Ulstein kommune kan ikkje leve med eit fastlåst forhold til eit heilt bygdelag