For å seie det på godt norsk – eg er dritlei

foto