- Det er mange døme på at valvinnarar ikkje blir ordførarar

foto