Det er inga skam å snu – når ein finn at ein er på ville vegar!