Kommentar:

Ferietid

Flø: Dei fleste born ynskjer mest av alt at foreldra skal ha tid til å vere i lag med dei. Då kan ein kome langt med ein telttur til Flø eller ei oppdagingsferd på Kvitneset.  Foto: Andreas Steinnes Bjerknes

Kommentar

Det er juli og ferietid. Mange av oss er ute på reise i desse dagar. Som småbarnsmor har eg i fleire år vore medviten om at eg snakkar om å reise på tur og ikkje på ferie. Det å reise på tur med småborn minner lite om ferie etter mi meining. Kva ord ein brukar er med på å forme kva forventningar ein har, og kan skape både stor fallhøgde og suksess. Med alle borna i skulealder, trur eg at det no nærmar seg at eg kan snakke om å reise på ferie igjen, utan å bli skuffa.