Kommentaren:

Opplæringslovens «mobbeparagraf»

Mobbeparagrafen: Å måle etter kva ein sjølv føler, ikkje kva sosio-moralsk kompetente deltakarar i fellesskapet meiner, avgjer kva som er moralsk og juridisk rett og gale, er å gjere eleven ei bjørneteneste, skriv Atle Måseide.   Foto: Wikimedia Commons.

Kommentar

Opplæringslovens § 9 A, pkt. 5, «mobbeparagrafen», påbyr at «Den ansatte skal ikke stille spørsmål ved den krenkede elevs subjektive opplevelse. Det foreligger en krenkelse om en elev føler det slik».