Go'dag:

Tellus - vår betydelege heim

For oss milliardane som har denne planeten som heim er Jorda betydeleg.  Foto: Illustrasjon/Unsplash.com.

Kommentar

I godt og vel 31 år har vore til stades på denne betydelege, men likevel ganske så ubetydelege planeten. Jorda – eller Tellus – som den blå kula så fint heiter, om ein freistar å nytte det latinske namnet.