Kommentaren:

Bakgrunnen for amerikansk våpengalskap

Våpen i butikk: Eit utval rifler hos ein våpenbutikk i Salt Lake City, USA.   Foto: Michael McConville/Wikimedia Commons.

Kommentar

Kjenner ein ikkje historia, kjenner ein heller ikkje samtida. Folk flest stussar over at ein stor del av amerikanarar insisterer på retten til å vere væpna, irekna retten til å bere våpen offentleg, og at det verkar uråd å få gjort noe med dette. Talet på skytevåpen per ibuar er ikkje stort høgare i USA enn t.d. i Norge. Men våpenkulturen er ein heilt annan.