Somme kunne kanskje ha banka på døra til mjølkespannkastarlandslaget

foto