Slipp idretten fri

Slepp idretten fri, skriv Kåre Sæter og Charles Tøsse på vegner av styret i Møre og Romsdal Idrettskrets.   Foto: Andreas Bjerknes

Lesarbrev

Nå trenger vi frihet. Idretten må gis større frihet til å gjenoppstarte aktivitet for alle. Vi kan ikke lenger ha like regler uavhengig av smittepress. Dette må i langt større grad enn tidligere overlates til lokale myndigheter.

Vi ser også at aktivitetsbegrensningene kommunegrensene i dag setter er uhensiktsmessige. Skoler og arbeidsplasser tar ikke hensyn til kommunegrenser. Det kan heller ikke idrettsaktivitetene gjøre. Tiltak for å begrense smittespredning må ha et større geografisk perspektiv. Kommunegrensene er ikke et naturlig skille når det gjelder unge og unge voksnes aktiviteter

I over ett år har norsk breddeidrett vært hardt rammet av nedstengningen av aktivitet som følge av Covid-19. Vi har full forståelse for nødvendigheten av omfattende tiltak for å stoppe den globale pandemien. Og idretten har lojalt stilt opp .

Det Møre og Romsdal Idrettskrets ber om at man i langt større grad enn tidligere i pandemien ser på breddeidretten som en del av løsningen for gjenåpning. Mangelen på muligheter for vanlig aktivitet for ungdom og ikke minst unge voksne er i ferd med å bli et stort problem og en belastning for hver enkelt både fysisk og ikke minst psykisk. Mange har mistet sitt nettverk, skoleelever og studenter sliter med ensomhet og idretten opplever et gedigent frafall.

Nedstenging var løsningen da viruset lammet landet. Nå må vi sjå etter andre løsninger.

Idretten er selvsagt klar til å være med i den nødvendige dugnaden for å bekjempe smitte også framover. Og vi har vist gjennom både våre veiledere og ikke minst etterlevelsen av tiltakene i hverdagen, at vi er i stand til å ta ansvar.

Vi må få en mer målrettet håndtering av smitte og smitterisiko. Og vi må også ta hensyn til at smittepresset mange steder er totalt fraværende, og ikke minst vi må få vise at ansvaret med å begrense smittespredning er noen vi tar og mestrer.

I gjenåpningen av Norge er idretten en viktig del av løsningen. Så la oss få begynne.

På vegne av styret i Møre og Romsdal idrettskrets: Kåre Sæter (leder), Charles Tøsse (nestleder)


-

Engasjert? Send inn dine lesarbrev til redaksjon@vikebladet.no