Leser litt med undring i Vikebladet om det som kommer fram med tanke på det som er gjort der framme i forbindelse med frilufts området, så synest eg at kommuna har gjort ein kjempefin jobb med å legge til rette for fleire som kan bruke området, dette med tanke på at det er blitt universell utforming på tilkomsten ned til sjølve frilufts området med bålplasser og badeplass.

At der no er gjort endel inngrep i naturen har no mange vil eg påstå vert klar over sidan i fjor. Var sjølv der borte og såg på tiltaka som dei hadde gjort og må seie eg vart meget positivt overaska over det som kommuna har laga til.

De som også er greit og veldig bra no er at der no er skikkelige tilrettelagt for parkering for brukarane av området som eg vil tru og påstå har vert sårt sakna av alle som brukar og som no får muligheit til å bruke friluftsområdet. Der blir også laget til sikkerlig fine og gode sanitære fasiliteter som no blir tilrettelagt for alle.

At ting ikkje har gått i rett rekkefølge er no noko som kommuna må sjå på og ta på si kappe, men det ein også skal huske på er at denne prosessen med å få til eit opplegg der friluftsområdet blir meir tilgjengelig utan og måtte vere avhengig av å kjøyre over privatgrunn har pågått ei stund og er derfor litt forundra over uttalelsen som framkommer med tanke på at ein er sjokkert over korleis det såg ut der framme.

For dei av oss som har hytte der framme og samstundes er grunneigarar i tilstøyting til friluftsområdet har vert pådrivere for og få til den løysinga som kommuna no har tilrettelagt. At der no ser litt trassigt ut er vel berre ein konsekvens av at der er utført eit godt stykke arbeid som etter mitt syn vil sjå veldig bra ut etter kvart som naturen får tid til å omrømme seg.

Så vil ein da sjå at Nesetelva friluftsområde atter ein gang vil bli den friluftsperla den alltid har vore men no også for dei som ikkje har hatt muligheit til å bruke det som alltid har vert der.

Håper derfor at alle parter vere seg Fylket, Kommuna, Grunneigarar og Hytteeigerar samt alle brukara av dette området ser den positive effekten dette tiltaket er med tanke på at det no er ein mulighet for at mange fleire kan bruke det.

Med ønskje om ein fortsatt god sommer til alle som benytter seg av Nessetelva friluftsområde.

Ole Einar Kaldhol