Ja så feiget dere ut og stemte for monsterbygget på Mylna. Lurer bare på kva slags argument som ligger til grunn for den beslutningen. Det er verdt å merke seg hva de forskjellige partiene sa før valget, og hvordan de stemte i Mylna saken etter valget.

Ære være de som stod rakrygget og bar fram sine argument men ble sabla ned på kammerset så de ikke turde annet enn å skifte mening. De som ba om en fot i bakken og la det nye kommunestyret få lov å si sitt ble også sablet ned.

Partiet Venstre sa før valget at de ville stemme imot denne massive utbyggingen, men stemte for utbygging i kommunestyremøtet. En representant fra Fremskrittspartiet ga uttrykk for at vedkommende ville stemme imot utbyggingen, men etter intense diskusjoner i gruppemøte og pauser der man viftet med pekefingre i luften, ble representanten «overbevist og måtte» stemme for utbygging. Noe lignende skjedde med en representant fra KRF som etterhvert byttet standpunkt og stemte imot.

En representant var nok strålende fornøyd med sin innsats der vedkommende fikk gehør for å lage fartsdumper i Nesevegen. Det er ikke problem med fart, men med parkering og uoversiktelige kryss spesiellt i området ved Saunesparken. Ingen har bedt om å få fartsdumper, og vi hverken ønsker eller har bruk for disse. Representanten har rett og slett ikke forstått problemet.

Administrasjonens forslag ble nedstemt i teknisk utval, og ble ikke engang tatt frem på kommunestyremøtet. Det forslaget tok et skritt i riktig retning for å imøtekomme merknader som kom i forbindelse med 2gangs høring. Jeg har alltid trodd at partiarbeid er et lagarbeid der partimedlemmer kan få være med å påvirke beslutningene, men jeg må nok innse at jeg må skifte mening om dette. Hersketeknikk og sterke personligheter er nok et problem som gjør det vanskelig å rekrutere unge politikere. Jeg tror ikke det var slik demokratiet var tenkt å fungere.

Jeg håper administrasjonen og politikerne tar lærdom av denne saken. Den startet feil for 7 år siden, og etterhvert ble det bare værre og værre. Ingen ville ta belastningen med å stå opp og stille spørsmål om retningen denne saken tok.

Noen representanter har sagt at utbygger har brukt lang tid og mye penger og at de derfor må få dette godkjent. Jeg antar at alle forstår at dette ikke er et argument som skal ha betydning for utfallet av saken.

Dette var første gang denne planen blei politisk behandla. Det ble rett og slett en trist dag for demokratiet.