Ulstein Group fekk kapitalinnhentingsplanen godkjent av aksjonærane:

Trur på ny kontrakt før sommarferien

Ei samrøystes generalforsamling gjekk inn for planen om å hente inn totalt 300 millionar kroner i frisk kapital. No ser det også ut til at det kan bli ny kontrakt før sommarferien.

Visekonsernsjef og konsernsjef i Ulstein Group, høvesvis Tore og Gunvor Ulstein, er godt nøgde med at ei samrøystes generalforsamling gjekk inn for ei kapitalinnhenting.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Næringsliv

Som Vikebladet Vestposten først kunne melde fredag, skal Ulstein vere svært nære ved å signere ein ny kontrakt.