Hovudtillitsvald om Kleven-løysinga:

- Veldig positivt

Det seier Therese Hjelmeseth, hovudtillitsvald i Fellesforbundet ved Kleven Verft.

Therese Hjelmeseth ser positivt på den økonomiske løysinga Kleven har fått i hamn.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Næringsliv

Ho er tillitskvinne for dei tilsette som er organisert i Fellesforbundet ved Kleven Verft. Therese Hjelmeseth tok over stafettpinnen i tillitsvervet etter Olav Høydalsvik, og det på ei veldig spanande tidspunkt for konsernet. Måndag blei det nemleg klart at Kleven har sikra seg ein finansiell avtale der Hurtigruten-dotterselskapet KVE Holding tek over 100 prosent av aksjane i dei tre selskapa Kleven Verft, Kleven Maritime Contracting og Kleven Maritime Technology. Samstundes held dei eksisterande eigarane fram som eigarar i Myklebust Verft.