Håper på eit industri-eventyr på heimebane

Omega 3 frå silderogn kan redusere plagene ved psoriasis. Samstundes kan det også verte storindustri på Sunnmøre.

På heimebane F.v. Marius Nystøl og Åge Nærdal frå Arctic Nutrition, Espen Snipstad frå Legemiddelindustrien, administrerande direktør Ole Arne Eiksund og Vibecke Steinsvik Pass frå Arctic Nutrition , administrerande direktør Karita Bekkemellem frå Legemiddelindustrien, styreleiar Harald Nordal i Arctic Nutrition, Katrine Bryne frå Legemiddelindustrien og Marte Frida Grønnevet frå Arctic Nutrition . 

Næringsliv

– Eg har verkeleg store visjonar for dette silderognbaserte legemiddelet. Ikkje berre når det gjeld å skape industri og arbeidsplassar her i fylket, men ikkje minst når det gjeld å gi psoriasispasientar eit betre liv.