- Utviklinga er skremmande

Oppgangen for offshore-flåten let vente på seg.

 

Næringsliv

– Trass i enkelte lyspunkt, har sommarsesongen vore ein skuffelse totalt sett, seier administrerande direktør i Island Offshore, Håvard Ulstein, til nettstaden Petro.no når han vert beden om å oppsummere stoda for offshorefartøy-flåten så langt i sesongen.