Frå fransk industrikonsern til Ulstein kommune:

Ørsting blir leiar for Ulstein Næringsforum

Daniel Garden (44) frå Ørsta er tilsett som leiar for Ulstein Næringsforum.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Næringsliv

I utlysingsteksten til stillinga kom det fram at ein ønskte ein leiar som skal arbeide for at Ulstein skal vere førstevalet ved etablering av ny verksemd og at Ulsteinvik vert styrka som regionsenter.