Har bestilt inn produkt til ein ny generasjon strikkarar - og oppmodar til meir lokal handel:

- Eg måtte gjere noko i høve konkurransen frå nettbutikkane

Dagleg leiar Sigrid Jønsson i full gang med å montere nye butikkhyller, klare for danske populære strikkeprodukt som er bestilt inn til Trådkråa på Hareid.  Foto: Ole-Ottar Høgstavoll

Næringsliv

Sigrid Jønsson tok over Trådkråa i Kjøpmannsgata på Hareid 1. august 2016, etter Barbro Landmark.