Doblar produksjonsarealet i Saunesmarka:

Satsar på å slå rekordomsetninga frå i fjor

Doblar produksjonsarealet: Salssjef system og design, og dagleg leiar og medeigar av Servi Ulsteinvik AS, høvesvis John Birger Våge (t.v.) og Kjell-Atle Gjøringbø, står her i nye-delen av produksjonsarealet til selskapet i Saunesmarka. Etter kvart skal veggen inn til det gamle produksjonsarealet takast ned, og ein har med det dobla arealet.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Næringsliv

Med ein betydeleg ordrereserve var ei utviding av produksjonsarealet til Servi Ulsteinvik AS i Saunesmarka heilt naudsynt. I løpet av august blir dette arealet dobla.