Kleven Verft er allereie i gang med å bygge om lekteren som heva KNM «Helge Ingstad». Vi blei med om bord:

– Det er godt å vite at vi har godt med arbeid i nokre månadar framover

Heva KNM «Helge Ingstad»: Det var lekteren «Boabarge 33» som blei nytta til å heve fregatten KNM «Helge Ingstad» i mars i år. Skipet blei så slept på lekteren til Hanøytangen og vidare til heimehamna og marinebasen Haakonsvern. På dette bildet ser ein slepet passere under Sotrabroen.   Foto: Hallgeir Vågenes/VG.

Næringsliv

I konkurranse med fleire utanlandske verft fekk til slutt Kleven Verft ombyggingskontrakten med Boa Barges i hamn.