Krisa i Kleven

240 har ikkje fått løn og feriepengar

Dei 240 utanlandske arbeidarane i Kleven Maritime Contracting AS har ikkje fått løn eller feriepengar som følgje av den fastlåste situasjonen i Kleven.

Lønskrav:Dei utanlandske arbeidarane skulle fått løn og feriepengar sist torsdag. Olav Høydalsvik og Fellesforbundet si avdeling på søre Sunnmøre hjelper til i prosessen som skal sikre dei tilsette pengane. FOTO: ANNE-MARI TOMASGARD 

Næringsliv