Vidarefører skipsfinansiering

– Treng meir for å nå ambisjonsnivået for det grøne skiftet

Regjeringa vil vidareføre den mellombelse ordninga med skipsfinansiering ut 2023. Formålet er å bidra til auka aktivitet for skipsverft i Norge.

Skipsfinansiering:Norske verft får vidareført skipsfinansieringsordninga ein har hatt siste åra, men den maritime næringa meiner det trengst meir.   Foto: OLE-OTTAR KARLSEN HØGSTAVOLL

Næringsliv