Green Yard Group-sjefen: - Har god tru på å få selt PSV'en, og sikre mange arbeidsplassar