Praktbygget tek form – innflytting etter sommarferien