Prodtex og Blu har framleis sjansen til å vinne 1 million Næringsteft-kroner

foto