(Sunnmørsposten): Tomta er på over 23 mål og bygget har ein totalt bygningsmasse på 12.595 kvadratmeter, og har stort sett stått tomt sidan Ekornes flytta produksjonen og verksemda på Hareid blei avvikla i starten av 2017.

Eigedommen blei først lagt ut med eit prisforslag på 35 millionar kroner, men allereie i 2018 kunne Vikebladet Vestposten skrive at Ekornes kunne tenkje seg 18 millionar for bygget. Sidan har prisen igjen blitt om lag halvert.

Har ein plan

Ein ordknapp Hans-Ola Holstad i Holstad Eiendomsutvikling stadfestar kjøpet.

– Vi har ein plan for bygget opp og fram. Sporstøl Arkitektar skal no lage ei konseptskisse som vi vil presentere, og før vi har noko å presentere så vil vi helst ikkje gå ut med veldig mykje, seier Holstad.

På spørsmål svarar han at dei ønskjer å få fleire næringsaktørar inn i bygget. Holstad Eiendomsutvikling er eigd av Holstad Maskin.

Hareid sentrum

Bygget har adresse Isakdalen 24 og ligg i Hareid sentrum. Av bygningsmassen på 12.595 kvadratmeter er produksjon og lager omtrent 9.500 kvadratmeter, kontor inngang og garderobe omtrent 1.500 kvadratmeter og kantine og utstillingslokale omtrent 1.500 kvadratmeter.

Ifølgje eit tidlegare prospekt frå Eiendomsmegler 1 har bygningsmassen blitt ført opp i fleire etappar, der den eldste delen er frå 1975.

Denne saka blei først publisert av Sunnmørsposten.