Klarte seg bra gjennom 2020 - leverte overskot

foto